Ekologie

Planetu, na které můžeme bydlet máme jako lidstvo zatím jenom jednu, a proto bychom si jí měli vážit. Žijeme však v době moderních technologií a elektřiny, přičemž všechno se musí z něčeho vyrábět. To je rozhodně pochopitelné, ale měli bychom se zajímat i o přírodu, protože když ji budeme ničit, tak postupně nebudeme mít ani co jíst a po vyčerpání zdrojů nebudou stroje z čeho vyrábět. Musíme se proto snažit pro to, aby průmysl měl co nejmenší nepříznivý dopad na životní prostřední.

černé uhlí

Vzhledem k současným normám se situace dost zlepšila, protože továrny vypouštějící do ovzduší látky přes komíny mají filtry, takže látek uniká mnohem méně. Osobní automobily se spalovacími motory spotřebovávají stále méně paliva a mají propracované katalyzátory. Kromě výroby a provozu je však důležitá také recyklace, protože jistě uznáte, že plasty v oceánech by rozhodně končit neměli. Díky recyklování získáme z nepotřebné věci zase užitečnou.

Náhrada zdrojů

Jistě jste si všimli toho, že v současnosti je snaha nahrazovat neobnovitelné zdroje při výrobě elektřiny za ty obnovitelné. Za obnovitelné považujeme ty nevyčerpatelné jako je voda, slunce a vítr. Od těchto zdrojů jsou odvozeny i elektrárny. Takovou zajímavostí je přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně, kde jsou dvě nádrže. Přes den proudí voda z horní do dolní přes turbínu a tím je dosaženo výroby elektřiny. V noci se voda čerpá zpět do horní nádrže, protože spotřeba v síti je menší a takto se to stále opakuje.

montáž fotovoltaiky

Když bychom si chtěli vyrábět elektřinu třeba v rodinném domě, tak si těžko postavíme malou přečerpávací elektrárnu. K tomuto účelu je vhodná fotovoltaická elektrárna, která se umístí na střechu a v domácnosti se zapojí všechny potřebné součástky. Této práci se věnuje třeba firma Sunus. Ta byla přímo účastníkem konference v UAE, kde se jednalo o spolupráci v této zemi týkající se fotovoltaických systémů.